ΓΕΝΙΚΑ

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου healthmastery.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Διαφορετικά, δηλώνει ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι παρακάτω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του ιστότοπού μας. Ο ιστότοπος healthmastery.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε εγγεγραμμένοι χρήστες & επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση εικάζεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη του δικτυακού μας τόπου healthmastery.gr.

Όροι χρήσης

Το healthmastery.gr είναι ένα blog το οποίο εκφράζει προσωπικές απόψεις βάσει εμπειρίας και προσωπικής έρευνας.

Το healthmastery.gr έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, που στηρίζεται σε προσωπικές απόψεις και προσωπική έρευνα.

1. Το healthmastery.gr θα διεξάγει συνεχή και απροειδοποίητο έλεγχο τήρησης των όρων.

2. Αλληλογραφία

2.1 Η επικοινωνία σχετικά με αυτούς τους όρους σε ηλεκτρονική μορφή κειμένου (e-mail) και όλα τα αιτήματα αποστέλλονται ή παραδίδονται ως εξής:

2.2 Προς εμάς: Τα τρέχοντα στοιχεία επικοινωνίας με τον ιστότοπο healthmastery.gr βρίσκονται στην υπερσύνδεση «Επικοινωνία»

2.3 Προς τον επισκέπτη/χρήστη/ενδιαφερόμενο: Στοιχεία επικοινωνίας του επισκέπτη/χρήστη/ενδιαφερόμενου θεωρούνται αυτά που δηλώνει κατά την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας. Η αλληλογραφία που αποστέλλεται από εμάς ή από ένα εγγεγραμμένο μέλος/επαγγελματία προς τον επισκέπτη/χρήστη/ενδιαφερόμενο, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), θεωρείται ότι έχει παραδοθεί κατά τη στιγμή της αποστολής της.

2.4. Σε περίπτωση επικοινωνίας με e-mail το περιεχόμενο πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα καθώς και την ημερομηνία και ώρα που απεστάλη.

2.5. Ένα e-mail που λαμβάνεται θεωρείται έγκυρο όταν ο αποστολέας είναι και ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

2.6. Οποιαδήποτε αλληλογραφία που δεν συμμορφώνεται με τους ποιο πάνω όρους θα θεωρείτε εσφαλμένη και άκυρη, συνεπώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

3. Πληροφορίες Για Την Ακύρωση Εγγραφής

3.1. Δικαίωμα ακύρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ακύρωση της συμφωνίας ιδιότητας μέλους (ή εγγεγραμμένου χρήστη για ενημερώσεις νέου περιεχομένου) ανά πάσα στιγμή. Για την ακύρωση, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω e-mail. Δεν χρειάζεται να δώσετε καμία εξήγηση.

4. Γενικοί Όροι

4.1 Το healthmastery.gr έχει δικαίωμα να δημοσιεύει πληροφορίες μοναδικού περιεχομένου που αναρτάται στο healthmastery.gr, ταυτόχρονα και στα social media.

4.2 Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου συνιστά περιουσία του healthmastery.gr και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως αυτός ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, τις οποίες η Ελλάδα έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο. Η επιχείρηση IAMOS, είναι η μόνη δικαιούχος και νόμιμη διαχειρίστρια του περιεχομένου του ιστότοπου healthmastery.gr.